Ingen korruption i danmark kontra afrikanske lande.?